W krainie Świętego Mikołaja główną rolę odgrywa oczywiście sam Mikołaj.